Titlu Proiect :DEZVOLTARE CALITATIVA A FORMARII PROFESIONALE IN MEDIUL RURAL

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale din regiunile Centru, Nord – vest si Bucuresti-Ilfov în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă prin programe integrate care urmăresc facilitarea accesului la servicii specializate de consiliere profesională, la formare profesională , evaluarea si certificarea competentelor dobandite.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Acordarea consilierii vocationale si informarea profesionala
  2. Furnizarea programelor de formare profesionala in domenii nonagricole
  3.  Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale in ocupatii nonagricole
  4. Consilierea pentru inceperea unei activitati independente
  5. Furnizarea serviciilor de mediere si plasare prin masuri active de ocupare
  6.  Dezvoltarea parteneriatelor transnationale pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici

Prin stabilirea acestor obiective specifice ale proiectului sunt atinse trei din cele patru obiective operationale principale ale DMI 5.2 specificate in DCI POSDRU POSDRU 2007 – 2013 aprobat prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice şi ministrului fondurilor europene nr. 1068/537/mai 2013, respectiv:

  • îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole;
  • asigurarea sustenabităţii pe termen lung în zonele rurale prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole;
  • creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează grupul ţintă: şomeri (inclusiv şomeri tineri şi şomeri de lungă durată), persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, angajaţi din mediul rural. Proiectul promovează principiile privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi nediscriminarea bazată pe criterii de sex, vârstă, orientare sexuală, etnie sau rasă.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al POSDRU prin includerea in programele integrate a 1000 de persoane din categoria grupului tinta din care jumatate sunt femei și aplicarea masurilor active de ocupare a unui numar minim de 130 persoane participante la activitatile de furnizare a programelor de formare profesionala in domenii nonagricole, evaluarea si certificarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale in ocupatii nonagricole si consilierea pentru inceperea unei activitati independente.

Propunem un proiect integrat, cu mai multe activitati eligibile, care  asigura un suport eficient si de calitate pentru persoanele din mediul rural; este relevant, prin activitatile si rezultatele sale, fata de strategiile si politicile nationale, regionale si locale in domeniul Resurselor umane. Romania si-a asumat si recomandarea Consiliul U.E. din sept 2012 privind validarea invatarii non-formale in care se arata: „validarea rezultatelor invatarii (…) dobandite prin invatarea non-formala si informala, (…) este esentiala pentru accesul cetatenilor la piata fortei de munca si la invatarea pe tot parcursul vietii” „grupurile defavorizate, (…) sunt vizati in mod specific de sistemul de validare, intrucat astfel participarea lor la invatarea pe tot parcursul vietii si accesul lor la piata fortei de munca pot fi imbunatatite”; in acest spirit proiectul prevede formarea profesionala si evaluarea si certificarea competentelor dobandite in contexte informale / nonformale a 1000 de persoane din mediul rural.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al POSDRU prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea pe piata muncii pentru 1000 persoane prin dezvoltare, evaluare si certificare profesionala si prin dobandirea statului de angajat de catre cel putin 130 de persoane Proiectul prevede activitati si rezultate in domeniile formarii si certificarii competentelor profesionale (obiectivele specifice nr. 1, 2si 3), consilierii pentru dezvoltarea profesionala si plasarii in munca a persoanelor din mediul rural – inclusiv femei (obiectivele specifice  4 si 5) precum si dezvoltarea  parteneriatelor transnationale pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici (obiectivul specific  6).

Dintre statele membre UE, Romania se afla pe locul al doilea in ierarhia tarilor cu cele mai scazute valori ale indicatorului privind invatarea pe tot parcursul vietii (1,6%). Proiectul va contribui la dezvoltarea sistemului de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale  care sa satisfaca nevoile pietei muncii, la atingerea prioritatii Cadrului Strategic National de Referinta (CNSR) privind dezvoltarea capitalului uman, mai ales ca  pana la 30 iunie 2012, “numarul participantilor la programe de FPC” era de numai 67.515 in raport cu tinta stabilita la 360.000, principala cauza constituind-o dificultatea mentinerii unui grup tinta unitar format din adulti care ar trebui sa urmeze un numar mare de ore aferent cursurilor; in relatia plan de formare profesionala – nevoia de formare profesionala exista decalaj determinat de faptul ca intre momentul planificarii şi cel al realizarii cursurilor se produc fenomene de reorientare a angajatorilor, de modificare a structurii locurilor de munca – pentru cele 1000 de persoane care vor fi certificate asupra competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale acest decalaj dispare, activitatea fiind practic simultana cu cerinta. Strategia CSNR privind dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere, vizeaza, printre alte grupuri tinta, persoanele ocupate in agricultura de subzistenta – persoane care sunt cuprinse in actualul proiect (400 persoane – 40% din grupul tinta). Populatia rurala prezinta un grad ridicat de imbatranire, o rata scazuta a natalitatii şi o dependenta crescuta fata de activitatile agricole, cu precadere agricultura de subzistenta. Cuprinderea a 1000 persoane din mediul rural in formarea / certificarea profesionala in domenii nonagricole (in 6 ocupatii prin formarevsi in 27 de ocupatii cerute pe piata muncii regionala sau locala prin evaluare si certificare) raspunde operatiunilor DMI 5.2.; acestor operatiuni raspunde si activitatea de consiliere pentru dezvoltarea profesionala si cea de plasare in munca. Implementarea proiectului contribuie la imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, la facilitarea ocuparii lor in activitati nonagricole prin competentele formate / certificate, la cresterea mobilitatii lor ocupationale şi geografice, la creşterea coeziunii regionale si dezvoltarea programelor integrate pentru formare si ocupare. Marimea neconcordantelor dintre cerere si oferta au sporit riscul pierderii de productivitate, sistemul de formare profesionala continua a adultilor, parghia cea mai importanta de contracarare a fenomenului, functionand cu deficiente si din cauza costurilor sale. Proiectul pe care il propunem contribuie la ameliorarea situatiei atat prin corelarea ofertei de formare / certificare cu nevoia cat si prin asigurarea gratuitatii activitatilor.

Proiectul contribuie la realizarea prevederilor DCI POSDRU 2007-2013 prin prestarea de servicii integrate (consiliere pentru dezvoltarea profesionala, formare profesionala, evaluare si certificare profesionala in domenii nonagricole, mediere si plasare in munca) pentru 1000 persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, angajati; atentie deosebita se acorda cuprinderii persoanelor care ar putea fi implicate in agricultura de subzistenta ca urmare a nivelului scazut de formare profesionala si oportunitatilor scazute de ocupare din mediul rural; cel putin 50% dintre beneficiarii certificati vor fi femei.

Obiectivele sale specifice, activitatile si rezultatele vor contribui la realizarea obiectivului operational al DMI 5.2: imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati nonagricole prin formarea / certificarea / consilierea pentru dezvoltarea profesionala a minim 1000 persoane si prin plasarea in munca a 130 dintre persoanele certificate.

Se constata un fenomen de re – ruralizare: din mediul urban pleaca spre rural cei care au lucrat in sectoare non agricole fara calificari sau calificari inferioare si care au fost primii concediati. Printre cauzele saraciei (lipsa resurselor necesare pentru satisfacerea nevoilor de subzistenta) sunt identificate somajul, nivelul scazut de educatie / calificare profesionala ; in regiune exista comunitati izolate geografic, persoane fara calificare care au un ridicat grad de risc de saracie.

Ancheta INCS pentru evaluarea cantitativa si calitativa a deficitului de calificari estimeaza ca vor exista locuri de munca vacante in domeniile: industria textila, industria alimentara, constructii, comert, turism, prestari servicii, productia de mobilier, industria exploatarii lemnului; sunt domenii carora apartin ocupatiile pentru care vom forma si certifica beneficiarii proiectului. Cerintele de competitivitate si adaptare pe piata muncii implica cresterea nivelului de calificare a persoanelor din mediul rural, inclusiv prin activitatile propuse in cadrul proiectului nostru.