Obiectivul general al proiectului

Este reprezentat de sprijinirea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale din regiunile Centru, Nord – Vest și Bucuresti-Ilfov în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă prin programe integrate care urmăresc facilitarea accesului la servicii specializate de consiliere profesională, la formare profesională, evaluarea si certificarea competentelor dobândite pe alte cai decat cele formale in special pentru persoanele cu un nivel de instruire formală mai scăzut dar care au dobandit abilitati de a desfasura o activitate profesionala prin eforturi proprii, consilierea pentru  demararea unei afaceri, a unui numar de 1000 de persoane din care jumatate sunt femei, urmărind creşterea ocupării în mediu rural pe plan multiregional.

Implementarea activitatilor proiectului va determina un plus de valoare a pregatirii profesionale a resursei umane din mediul rural, atat a personalului cu un nivel ridicat de instruire  cat si a persoanelor care din diferite motive au un nivel de instruire mai scazut, acestora din urma oferindu-i-se posibilitatea de a obtine un loc de munca mai bine platit ca urmare a necesitatii desfasurarii unei activitati profesionale calificate.

De asemenea, calificarile obtinute in urma absolvirii programelor de formare profesionala si a certificarii competentelor cresc pe termen lung posibilitatea integrarii în munca prin înregistrarea ca persoana fizica autorizata, aceasta avand ca efect si diminuarea nivelului muncii la negru, foarte utilizate in mediul rural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Acordarea consilierii vocationale si informarea profesională a 1000 de persoane din mediul rural din care jumatate sunt femei, care doresc sa-si creasca sansele de promovare pe piata muncii in activitati din domenii nonagricole, in baza unei orientari vocationale profesioniste, astfel incat persoanele din grupul tinta sa aleaga in cunostinta de cauza ocupatiile in cadrul carora doreste sa se dezvolte prin programele proiectului si sa lucreze cu eficienta sporita la locul de munca ocupat sau ca intreprinzator.

2. Furnizarea programelor de formare profesionala in domenii nonagricole pentru minim 390 persoane din grupul tinta in ocupatii din domeniul asistentei la domiciliu, comertului dar si cresterea competentelor de comunicare pentru persoanele care doresc sa lucreze in state ale Uniunii Europene, contribuind astfel la mobilitatea fortei de munca in plan transnational.

3. Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale in ocupatii nonagricole a 610 persoane din grupul tinta va determina un plus de valoare a pregatirii profesionale a resursei umane din mediul rural, in special a persoanelor care au un nivel de instruire mai scazut.

Un numar de 98 persoane va beneficia de certificarea competentelor in domeniul vanzarilor de catre un organism international recunoscut in domeniu, prin utilizarea TIC, realizat prin intermediul internetului, on line.

4. Consilierea pentru inceperea unei activitati independente a unui număr de 320 de persoane in scopul cresterii nivelului de ocupare a persoanelor din mediul rural in domenii nonagricole dar si diminuarea nivelului muncii la negru.

5. Furnizarea serviciilor de mediere si plasare prin masuri active de ocupare pentru persoanele din grupul tinta in scopul integrarii in munca a unui numar minim de 130 persoane

6. Dezvoltarea parteneriatelor transnationale pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici prin implicarea unui partener transnational in activitatile proiectului si care se adreseaza atat echipei implementatoare din cadrul parteneriatului (30 experti) cât si persoanelor din grupul tinta.

Prin stabilirea acestor obiective specifice ale proiectului sunt atinse trei din cele patru obiective operationale principale ale DMI 5.2 specificate in DCI POSDRU POSDRU 2007 – 2013 aprobat prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice şi ministrului fondurilor europene nr. 1068/537/mai 2013, respectiv:

  • îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole;
  • asigurarea sustenabităţii pe termen lung în zonele rurale prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole;
  • creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează grupul ţintă: şomeri (inclusiv şomeri tineri şi şomeri de lungă durată), persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, angajaţi din mediul rural.

Proiectul promovează principiile privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi nediscriminarea bazată pe criterii de sex, vârstă, orientare sexuală, etnie sau rasă.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al POSDRU prin includerea in programele integrate a 1000 de persoane din categoria grupului tinta din care jumatate sunt femei și aplicarea masurilor active de ocupare a unui numar minim de130 persoane participante la activitatile de furnizare a programelor de formare profesionala in domenii nonagricole, evaluarea si certificarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale in ocupatii nonagricole si consilierea pentru inceperea unei activitati independente.