Curs Calificare Agent Comercial

Competenţe specifice curs Agent Comercial – după absolvirea cursului veţi putea:
Să stabiliţi relaţii de comunicare şi să utilizaţi tehnicile de comunicare;
Să întocmiţi şi să transmiteţi corespondenţa comercială internă şi externă;
Să întocmiţi, să prelucraţi şi să transmiteţi oferte comerciale;
Să selectaţi cererile de ofertă primite de la parteneri şi să le transmiteţi către furnizorii potenţiali;
Să selectaţi furnizorii în funcţie de cerinţele partenerilor, de eficienţă şi de colaborările anterioare;
Să redactaţi contracte comerciale interne şi externe respectând legislaţia internă şi internaţională în vigoare;
Să asiguraţi condiţiile pentru desfăşurarea negocierilor contractelor şi să stabiliţi tehnici şi strategii de negociere adecvate;
Să mediaţi situaţiile conflictuale;
Să planificaţi activităţile şi să stabiliţi resursele necesare pentru realizarea contractelor;
Să coordonaţi executarea contractelor;
Să coordonaţi efectuarea plăţilor şi să interpretaţi documentele de garantare bancară a plăţilor;
Să organizaţi întâlniri de afaceri, să prezentaţi informaţii şi să moderaţi discuţiile;
Să identificaţi reclamaţiile şi să stabiliţi modalităţi de rezolvare a acestora;
Să întocmiţi documentele contabile specifice: notă de recepţie şi constatare de diferenţe, aviz de însoţire, factură, chitanţă, ordin de plată, bilet la ordin, bon fiscal, dispoziţie de plată, registru de casă etc.
Documente necesare pentru înscriere curs agent comercial:
copie CI
copie certificat naştere
copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
copie de pe ultima diplomă de studii sau adeverinţa care atestă nivelul studiilor
adeverinţă medicală (clinic sănătos)
Diploma curs agent comercial
Certificatul de calificare (diploma) se eliberează în urma absolvirii examenului final compus din:
test grilă
probă practică privind întocmirea de documente contabile specifice.

Curs calificare nivel 3, 1080 ore (360 ore teorie, 720 ore practica)